Care este diferența dintre hfg și căldură latentă?


Răspunsul 1:

hf este entalpia substanței date la starea lichidă saturată și hg este entalpia substanței în stare saturată de vapori pentru o stare saturată dată.

hfg este diferența dintre hg și hf la starea saturată dată. Deci, este egal cu căldura latentă a vaporizării substanței respective la starea saturată.

hfg și căldura latentă a vaporizării la starea saturată a gibenului este aceeași.

Nu există nicio diferență între hfg și căldură latentă pentru starea saturată.


Răspunsul 2:

În acest context, „căldura” este un jargon informal pentru energie și nu implică transfer de căldură. Deci, că „căldură latentă” = (diferența de) entalpie de evaporare / condensare, al cărui simbol comun este h sau delta de h subindex f (lichid saturat) g (vapori saturați). Prin urmare, nicio diferență, sunt aceleași.

Rețineți că este entalpie h, nu energie u. Relația este h = u + presiune * volum. Aceasta înseamnă că se referă fie la a) un sistem cu flux continuu deschis, fie b) un sistem închis funcționează reversibil la presiune constantă. Și acest lucru ne duce la transferul de căldură, deoarece în ambele, transferul de căldură q este egal cu variația h de curgere de masă sau masă. În b) q este schimbarea u + presiunii * schimbarea volumului = schimbarea h.


Răspunsul 3:

hf este entalpia substanței date la starea lichidă saturată și hg este entalpia substanței în stare saturată de vapori pentru o stare saturată dată.

hfg este diferența dintre hg și hf la starea saturată dată. Deci, este egal cu căldura latentă a vaporizării substanței respective la starea saturată.

hfg și căldura latentă a vaporizării la starea saturată a gibenului este aceeași.

Nu există nicio diferență între hfg și căldură latentă pentru starea saturată.