Care este diferența esențială între numere impare și impare?


Răspunsul 1:

Diferența esențială între numere impare și impare este că numerele par sunt numere întregi care sunt exact divizibile, adică un rest zero, cu două (2), iar numerele impare sunt numere întregi care nu sunt exact divizibile cu 2. Exemple de numere pare sunt: -8, -6, -4, - 2, 0, 2, 4, 6, 8 și 10. Exemple de numere impare sunt -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9 și 11. Numărul (întreg) 8 este egal pentru că 8 ÷ 2 = 4 cu restul de zero (0), iar numărul 5 este par pentru că 5 ÷ 2 = 2 cu restul de 1.


Răspunsul 2:

Diferența „esențială” constă în faptul că un număr egal poate fi divizibil cu 2 fără rest, în timp ce numerele impare nu sunt.

Există însă mai multe fapte în raport cu structurile construite de aceste numere.

Chiar și numerele cu operatorul de adăugare constituie un grup comutativ cu element neutru, în timp ce numerele impare nu.

Reaprinderea operatorului de multiplicare, în timp ce atât numerele cât și numerele impare constituie o jumătate de grup comutativ, un element neutru există doar în jumătatea grupului cu numere impare.